توزیع 13000 تن انواع کودهای شیمیایی در اسفند 98 در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان دراسفند ماه سال 98 توانسته ایم 13000 تن از انواع کودهای شیمیایی جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید