کیسه گیری کودهای فله در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود

با توجه به نیاز مبرم کشاورزان استان اصفهان به کود سرک اوره، با تلاش و همکاری پرسنل از ابتدای سال جاری کیسه گیری و صفافی کودهای شیمیایی اوره فله در انبارهای سازمانی صورت گرفته و کود مورد نیاز بهره برداران فراهم گردیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید