توزیع کود سولفات پتاسیم بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها، در 12 ماه سال 1398 مقدار 5340718 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید