توزیع کود سوپرفسفات تریپل بین استانهای مختلف کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور تامین کود مورد نیاز استانها، در 12 ماه سال 1398مقدار 648051 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید