حمل کود فله به استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری،

در راستای تامین بموقع کود سرک بهاره کشت گندم وجو با توجه به عدم تدارک کود کیسه ای توسط مبادی تاکنون  مقدار 800 تن کود اوره فله  به  کارگزاران و انبار این شرکت  حمل و بین کشاورزان توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید