بازدید از کارگزاری شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضی مدیر استان سمنان از بازدید کارگزاری های شهرستان گرمسار خبر داد،به گفته ی آقای افضلی نکات و مسائل به شرح زیر به آنها توزیح داده شد:

1- تذکر در خصوص عدم نگه داری و فروش نهاده های کشاورزی سایر تولید کنندگان

2- تذکر در خصوص ثبت دقیق مشخصات بهره برداران به هنگام دریافت کود های یارانه ای در سیستم هوشمند

3- توضیح در خصوص مزایای استفاده از سامانه 1559 

4- نظارت بر قیمت فروش در همه ی کارگزاری ها

5- تاکید بر پر کردن فرم شماره یک و دو پایش کارگزارانو تاکید بر ضروری بودن آنها

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید