توزیع 900تن کود اوره از طریق تعاونی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 900تن کود کشاورزی از نوع اوره  در شهرستان نور در 11 ماهه سال جاری از طریق تعاونی خبر داد

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق4 کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید