میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

فعالیت میزخدمت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

میز خدمت ارتباط بین مخاطبین و ارباب رجوع با واحدهای و قسمتهای دیگر است که درخواست مخاطبین را دریافت نموده و در صورت امکان به آن پاسخ داده و یا به مرجع ذی‌صلاح برای رسیدگی ارجاع می‌دهند.

میز خدمت : محلی که ارباب رجوع با مراجعه به آن اضافه بر دریافت اطلاع از روند دریافت خدمت ، می تواند در خواست خدمت خود را به میز خدمت ارائه دهد . 

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع در میز خدمت به ارباب رجوع ارایه میشود جهت رضایت مندی از همکاران در واحدهای مختلف .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید