به گزارش روابط عمومی مدیریت مجتمع شیمیایی آبیک

سیزدهمین جلسه ی شورای مدیران حوزه معاونت فنی و تولیدی

سیزدهمین جلسه شورای مدیران حوزه معاونت فنی و تولیدی که این بار در تاریخ 97/2/24 با حضور جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون فنی و امور تولیدی شرکت ، جناب آقای مهندس نیارکی مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی ، جناب آقای مهندس خاکی مدیر محترم ماشین آلات و ادوات کشاورزی ، جناب آقای مهندس سلیمی مدیر محترم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ، جناب آقای مهندس مسعودی فر مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال به اتفاق این مدیریت در مجتمع شیمیائی آبیک برگزار گردید و با محوریت پیشنهاد و تصویب برنامه تولیدی سال 98-97 و سایر امور جاری حوزه معاونت فنی و تولیدی انجام گردید و مصوبات آن جهت اجرائی شدن به مدیریت های زیر مجموعه ابلاغ خواهد شد .

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید