بازدید مدیر امور بذر و نهال شرکت از سایت بوجاری و فرآوری بذور استان البرز

قائم مقام معاونت فنی و امور تولیدی و مدیر امور بذر و نهال شرکت از سایت بوجاری و فرآوری بذور استان البرز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از مهندس ندرلو مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز  ، جلسه با مدیر عامل پیمانکار حمل داخل استانی و بررسی مشکلات ، موانع ، و مسائل مرتبط با حمل و نقل و مناقصه آینده استان  و جلسه با عاملین و کارگزاران استان البرز به منظور تشریک مساعی و انتخاب نماینده کارگزاران  و جلسه با مدیرعامل شرکت حفاظت فیزیکی حافظان حریم فجر جهت تبادل نظر در خصوص انجام تمهیدات لازم برای بالا بردن ضریب امنیتی محیط برگزار گردید و به نتایج قابل قبولی دست یافتیم. و بازدید قائم مقام محترم معاونت فنی و امور تولیدی، مدیر محترم بذر و نهال ، معاون محترم بذر و نهال از سایت بوجاری و فرآوری بذور استان انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید