توزیع 155 تن کود پایه برای زراعت کاران در نکاء

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 155تن کود کشاورزی از انواع پرمصرف پایه در شهرستان نکا در 11 ماهه سال جاری برای زراعت کاران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای  کشاورزیتامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق یک کارگزار توزیع تعاونی زراعت کاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نکاء توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید