به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی:

بازدید از پتروشیمی استان خراسان

در روز پنج شنبه مورخه 97/4/21  آقای دکتر یوسفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی به همراه آقای مهندس نظام دوست، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان و آقای فرخنده مسئول حمل و نقل شرکت با مدیر عامل پتروشیمی خراسان دیدار نمودند.

این دیدار به دنبال عدم عرضه کود اوره توسط پتروشیمی خراسان  انجام گرفت. این درحالیست که کود اوره از پر مصرف ترین کودهای بخش کشاورزی بوده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی به عنوان یکی از مبادی پتروشیمی شرکت ، برای تامین و توزیع کود اوره مورد نیاز کشاورزان مناطق شمالی کشور، دچار مشکل شده بود.

همچنین در ادامه این دیدار از خطوط تولید و بارگیری پتروشیمی خراسان  نیز بازدید به عمل آمد.

 

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید