برگزاری مناقصه خرید کود ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اسفند 98

فرایند تحویل اسناد مناقصه خرید کود دی امونیوم فسفات گرانوله به صورت کارمزدی از تولید کنندگان داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ده هزار تن کود دی امونیوم فسفات گرانوله به صورت کارمزدی از تولید کنندگان داخلی، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز یکشنبه، یازدهم اسفند ماه سال جاری آغاز وتا پایان وقت اداری روز چهارشنبه، چهاردهم ماه یاد شده به پایان میرسد.

مناقصه یاد شده در روز دوشنبه، مورخ بیست و ششم اسفند ماه سال جاری ساعت 14 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت یاد شده برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید