توزیع انواع کود شیمیایی بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از تامین و توزیع 335 تن انواع کود شیمیایی در شهرستان بشرویه خبر داد.

محمد تقی آژنگ افزود: کودهای تامین شده در بهمن ماه به انبار کارگزاران شهرستان بشرویه برای توزیع بین کشاورزان متقاضی کود فرستاده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید