تامین کود برای باغات فندوق در چالوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیازبرای باغات فندوق در چالوس خبر داد. 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده برای باغات فندوق شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید