فروش مستقیم و تعیین مقصد کود اوره تخصیصی از پتروشیمی رازی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از فروش مستقیم به کارگزار و تعیین مقصد کود تخصیصی اوره به البرز خبر داد. علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: با عنایت به تخصیص 500 تن کود اوره از سهمیه 1398 از محل پتروشمی رازی، سهمیه اختصاص یافته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز بصورت فروش مستقیم به کارگزار تعیین مقصد گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید