توزیع 399تن کود سوپرفسفات از طریق تعاونی در ساری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 399تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات در شهرستان ساری در 11ماهه سال جاری از طریق تعاونی خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  8کارگزار توزیع تعاونی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان ساری توزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید