جلسه بازگشایی خدمات خودرویی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

جلسه بازگشایی خدمات خودرویی در سال 99 با حضور شرکت کنندگان در دفتر مدیریت استان از طریق سامانه تدارک دولت راس ساعت 12 برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید