به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه:

آغاز خرید بذر گندم

 آغاز خرید بذر گندم استان کرمانشاه و بازدید معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ، معاونت زراعت ، کارشناس مسئول موسسه و مدیر و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید