گزارش عملکرد آماری و تحلیلی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در بهمن ماه 98

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

عملکرد آماری و تحلیلی بهمن ماه سال جاری مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی طبق روال هر ماه به معاونت فنی و کنترل کیفی و معاونت توسعه مدیریت و منابع، امور بازرگانی و مدیریت طرح و برنامه هفته گذشته گزارش شد.

 

مشاهده گزارش تحلیلی

مشاهده گزارش آماری

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید