به گزارش روابط عمومی مدیریت امورماشین ها و ادوات کشاورزی:

برگزاری جلسه درخصوص طرح فروش وکالتی ماشین آلات با حضور نماینده مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی دراستان خراسان شمالی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید