برگزاری مناقصه خرید کود ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اسفند 98

فرایند تحویل اسناد مناقصه خرید کود سوپر فسفات تریپل گرانوله به صورت کارمزدی

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

فرایند تحویل اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید بیست هزار تن کود سوپر فسفات تریپل گرانوله به صورت کارمزدی از تولید کنندگان داخلی، به شرکتهای متقاضی (مناقصه گر)، توسط کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، از روز یکشنبه چهارم اسفند ماه سال جاری آغاز و تاپایان وقت اداری روز شنبه، دهم ماه یاد شده به اتمام میرسد.

مناقصه یادشده در روز بیستم اسفند ماه سال جاری، ساعت 15، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در دفتر مرکزی شرکت مذکور برگزار خواهد شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید