راه اندازی میز خدمت در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از راه اندازی و ایجاد میز خدمت در این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و ضرورت تسریع در انجام امور افراد مراجعه کننده به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ،میزخدمت در این استان راه اندازی شد و مسئول میز خدمت استان موظف گردید تمامی امور مراجعه کنندگان به شرکت را  در اسرع وقت پیگیری و با هماهنگی سایر واحدها به سرانجام برساند. وی اضافه کرد به دلیل حساسیت موضوع میز خدمت، مسئول دفتر مدیر برای خدمت بهتر و بیشتر به ارباب رجوع به کارگماری شده و در این رابطه اختیارات لازم در چارچوب اداری میز خدمت به وی اعطاء گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید