شهرستانهای موفق در جذب کودهای فسفاته در سطح استان تهران

شهرستانهای موفق در جذب کودهای فسفاته در سطح استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ،

علی رغم محدودیتهای ناشی از تحریم های ناجوانمردانه و مشکلات تولید داخلی کودهای فسفاته ، استان تهران تاکنون توانسته بیش از52 % سهمیه ابلاغی را جذب نماید که در این میان شهرستانهای ورامین ، (85 % ) پردیس (77 %) ، قدس (75 % ) ،ریاط کریم (72 % ) و شهریار با ( 71 % ) جذب از جمله شهرستانهای موفق در جذب این نهاده اساسی در محصولات کشاورزی بوده اند ، لازم به یادآوری است از ابتدای سال تاکنون 5500 تن انواع کودهای فسفاته میان تولید کنندگان و بهره برداران کشاورزی استان توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید