بازدید اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان از کارگزاران شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

در اجرای دستورالعمل های نظارت بر عملکرد کارگزاران و حفظ و صیانت از حقوق کشاورزان و بهره برداران،، روز دوشنبه مورخ 98/12/5 , اکیپ نظارتی کمیته توزیع کود استان در بازدید های میدانی از انبار کارگزاران شهرستان ملکان بازدید و توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه کودهای شیمیایی از جمله کودهای یارانه دار  و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

در این بازدید موارد ذیل مورد بررسی و کنترل قرار گرفت:

  1. صدور فاکتور فروش به کشاورزان
  2. ثبت به موقع بارنامه های وارده در سیستم توزیع هوشمند نهاده ها
  3. ثبت کودهای غیر تکلیفی در سیستم پایش
  4. تکمیل لیستهای توزیعی بهره برداران و کشاورزان.
  5. نصب لیست قیمت ها در محل توزیع

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید