بازدید مجتمع انباری گهکم شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

در تاریخ 6 اسفند 1398 کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت از مجتمع انباری گهکم بازدید ، و موجودی برداری و کنترل های لازم را انجام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید