آماده سازی انبار های شعبه اردبیل

آماده سازی انبارها برای انبار گردانی سال 98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت محترم جناب مهندس مسافر از آمادگی این استان برای انبارگردانی پایان سال خبرداد .ایشان از انبار کمی آباد اردبیل بازدید بعمل آوردند و نکاتی در رابطه با آمادگی برای انبارگردانی به انبارداران متذکر شدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید