بارگیری کشتی باتیس به مقدار 45154تن کود اوره

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر

کشتی باتیس با بارگیری 45154 تن کود اوره از مبدا عسلویه در اسکله پتروشیمی تا ساعاتی دیگر اسکله را به مقصد بندر امام ترک خواهد کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید