به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

برخورد قاطع با کودهای تقلبی و قاچاق

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از برخورد قاطع با مسببان تامین ، تولید و توزیع کودهای قاچاق و تقلبی در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران مهندس مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت : از ابتدای سال جاری تعداد 10 بازدید میدانی از فروشگاه های کارگزاری های عرضه کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران با حضور اعضاء کمیته نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی شامل بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، حراست جهاد کشاورزی ، مدیریت زراعت جهاد کشاورزی ، حراست و اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عمل آمد که طی آن به 5 کارگزار اخطار کتبی داده شد و یک کارگزار متخلف و یک فروشنده غیر مجاز کود در شهرستانهای آمل و بابل که کودهای تقلبی و نامرغوب را در کیسه های با آرم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به فروش می رسانده اند همراه با پرونده تکمیلی به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید