به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان:

عملیات خرید 2900 تن بذرگندم آغاز شد

عملیات خرید 2900 تن بذر گندم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان آغاز گردید

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید