توزیع 6140 تن کود اوره بهمن ماه در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تأمین و توزیع 6140تن کود کشاورزی از نوع اوره دراستان مازندران در 11 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق شبکه کارگزاران توزیع ویژه تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید