به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران :

جلسه کمیته فنی بذر استان مازندران

سومین جلسه کمیته فنی بذر شلتوک برنج استان مازندران در سال 97 با حضور اعضاء این کمیته به میزبانی اتحادیه شرکتهای  تعاونی روستایی شهرستان آمل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران دراین نشست که در آن مدیر و رئیس اداره بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران حضور داشته اند پیرامون چگونگی خریداری بذر شلتوک برنج از پیمانکاران تولید بذر ، بوجاری بذور، نحوه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید بذر و نحوه همکاری محققان مرکز تحقیقات برنج در این فرآیند بحث و تبادل و نظر شد. دراین جلسه هم چنین بر تهیه بذر کیفی موردنیاز کشاورزان استان مازندران بخصوص بذر شلتوک برنج براساس نیازهای کشاورزان برنجکار مازندرانی تاکید شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید