جلسه کارگروه پایش و نظارت همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی در اسفند ماه سال 1398

برگزاری پنجمین جلسه کار گروه پایش و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیائی در استان مرکزی با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران گروه پایش در اسفند ماه سال 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

جلسه هماهنگی در رابطه با بازدید و پایش درمحل دفتر مدیریت  شرکت خدمات حمایتی استان با حضور مدیر و مسئول  بازرگانی کود و همکاران گروه پایش شعبه برای هر چه بهتر انجام شدن امر بازرسی و پایش کارگزاران برگزار شد . 

در این جلسه مدیر استان  سید علیرضا موسوی اعلام نمودند :   ضمن گزارش آمار حمل کود های شیمیایی از مبادی، نظارت بر روند صحیح توزیع نهاده های کشاورزی را امری ضروری دانستند. ایشان خاطر نشان کردند با توجه به حمل کودهای فسفاته و ازته  به صورت فله،و کیسه و  مواردی همچون وزن کیسه ها ، نمونه برداری از کودهای ارسالی، قیمت فروش کودها و صدور فاکتور، توسط عوامل نظارتی طبق فرمهای پایش  به صورت مستمردر کل استان  کنترل گردد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید