تقدیر و تشکر از جناب آقای مهندس رسولی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید