توزیع 65.5 تن انواع کودهای غیرتکلیفی در آذربایجان غربی در بهمن ماه 1398

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جریان بهمن ماه سال جاری، مقدار 65.5 تن انواع کودهای غیرتکلیفی ( 40 تن مخلوط شیمیایی جامد، 25 تن کود آلی جامد و 500 کیلوگرم کود آلی فسفاته) توسط کارگزاران توزیع کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید