تامین و تدارک کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی

بارگیری کشتی اوره

گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی اوره هم اکنون 20000 تن از کود مزبور را در بندر عسلویه بارگیری و پس از اتمام عملیات به مقصد بندر امام عزیمت خواهد کرد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید