به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

شورای مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید