بازدید از کارگزاری ها و فعالیت باشگاه کشاورزان استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی؛

در راستای فعالیت های باشگاه کشاورزان و اهمیت موضوع سلامت عرضه نهاده های کشاورزی و جلوگیری ازقاچاق و عدم توزیع کالاهای تاریخ گذشته و نامرغوب، مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی از کارگزاری های توزیع کننده نهاده های کشاورزی استان بازدید نمودند. همچنین برافزایش تامین انواع نیازهای کودی ریز مغذی و غیر یارانه ای و مصرف بهنگام و بهینه با انجام آزمون خاک و آب در جهت افزایش کیفیت و کمیت محصولات با توجه به امکانات بسیار مناسب فراهم شده توسط باشگاه کشاورزان استان تاکید گردید.

قابل ذکر است که بازدیدهای دوره ای جهت کنترل وضعیت کارگزاری ها هر ماهه در این استان انجام گرفته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید