توزیع 7290 تن کود سوپرفسفات در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 7290 تن کود کشاورزی از نوع سوپرفسفات تریپل در استان مازندران در 11 ماهه سال جاری خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود سوپرفسفات تریپل تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 200کارگزار توزیع تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح 22 شهرستان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید