رصد و پایش کارگزاران در نور مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام فرآیند رصد و پایش کارگزاران توزیع کود تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان نور استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: فرآیند رصد و پایش کارگزاران تحت پوشش براساس دستورالعمل اجرایی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید