جلسه هم اندیشی استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای در اسفند ماه سال جاری با حضور همکاران در دفتر مدیریت تشکیل گردید و پیرامون مباحث مطروحه در گرد همایی مدیران و ارائهپیشنهادات و راهکار های لازم بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید