تغدیه کودی مناسب درختان راه های جلوگیری از خسارات سرمازدگی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تغدیه کودی مناسب درختان راه های جلوگیری از خسارات سرمازدگی خبر داد. علی اکبر ندرلو به نقل از معاون وزیر در امور باغبانی با اعلام این خبر افزود: تغذیه مناسب درختان را یکی دیگر از راه های جلوگیری از خسارات سرمازدگی می باشد.‌ اکنون فصل تغذیه درخت برای سال آینده است و هر چه تغذیه درخت مناسب تر باشد سرمازدگی تاثیرکمتری بر آن دارد به طوریکه با تغذیه خوب می توان تا میزان قابل توجهی محصول را افزایش داد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید