میزان توزیع کودهای فسفری در 11 ماهه اول 1398 در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در جریان 11 ماهه اول 1398 (فروردین تا بهمن ماه)، جمعاً 12374 تن انواع کودهای فسفری (12374 تن سوپرفسفات تریپل و 750 کیلوگرم سوپرفسفات ساده) توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و از طریق کارگزاران توزیع کود در سراسر استان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید