میزان فروش کودهای نیتروژنی در 11 ماهه اول سال 1398 در آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

در 11 ماهه اول سال 1398 (فروردین تا بهمن ماه)، جمعاً حدود 50 هزار تن انواع کود شیمیایی نیتروژنی (اوره: 46099 تن، فسفات آمونیوم: 2838 تن و سولفات آمونیوم: 250 تن)  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی تأمین و از طریق کارگزاران توزیع کود در دسترس کشاورزان در  سراسر استان قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید