تشکیل جلسه پیاده سازی ایزو 17025

انجام مرحله نهایی مستند سازی تا پایان اسفند ماه 1398

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج :

جلسه کارگروه تخصصی پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 17025 جهت آزمایشگاه کنترل کیفی کود با حضور آقای محسن معماری نماینده شرکت آکادمی توف آلمان و کلیه اعضا در دفتر آقای منوچهر دستور معاون فنی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در تاریخ 1398/11/30 تشکیل شد .

در این جلسه فرم ها و مستندات تهیه شده مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و مقرر شد طی جلسه ای در پایان اسفند ماه،  مرحلۀ نهایی مستند سازی (فرم ها، مدارک و ... ) انجام گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید