تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم بارگیری، حمل و تخلیه 18000 تن انواع نهاده های کشاورزی انبارهای سازمانی رشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از انتشار و چاپ آگهی تجدید مناقصه عمومی بارگیری، حمل و تخلیه 18000 تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا انبارهای سازمانی رشت،  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان در روزنامه معین خبر داد.

جهت دریافت فایل کلیک نمائید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید