جلس

جلسه هم اندیشی به منظور واگذاری عملیات کیسه گیری و پارت چینی کود های فله در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

جلسه هم  اندیشی  با حضور  اعضای  کمیسیون معا ملات  استان به منظور  واگذاری عملیات کیسه گیری کود فله به حجم ده هزارتن به پیمانکار واجد شرایط  برگزرارشد پس از بحث تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده موارد به شرح ذیل مورد تصویب اعضای کمیسیون معاملات قرار گرفت.

1-درخصوص انجام تشریفات استعلام جهت کیسه گیری و پارت چینی به حجم10000 تن از طریق سامانه ستاد، نسبت به اخذ مجوز از مدیریت محترم توزیع ، حمل و نگهداری اقدام لازم بعمل آید.

2-گروه کارشناسی براساس ضوابط اعلام شده نسبت به برآورد قیمت اولیه اقدام مقتضی بعمل آورد.

3- جهت  تامین اعتبار  اقدام لازم از مدیریت طرح  و برنامه صورت گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید