به گزارش روابط عمومی استان کردستان:

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان از مزارع الگویی کلزا

در مورخه 97/4/5 و در اجرای قرارداد انتقال دانش فنی کلزا، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ضمن بازدید از مزارع الگویی کلزای هیدرومل کشت شده در روستای مبارک آباد از توابع شهرستان دهگلان، پاک بودن مزرعه، تغذیه مناسب و آبیاری مناسب را به عنوان سه مشخصه  بارز  مزرعه الگویی  برشمردند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید