به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان:

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی در گلستان

 پیرو جلسه  مورخ 24/3/97 با  مدیر کل امور مالیاتی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی با حضور جمعی از  مدیران و اساتید اداره کل امور مالیاتی استان  آقایان رضا تازیکی رئیس اداره ارزش افزوده، جناب  آقای  سید حسن سادات، رئیس اداره خدمات مالیاتی و معاملات فصلی، جناب آقای علی اکبر تقی پور، رئیس گروه مالیاتی اشخاص حقیقی و جناب آقای  عبدالغفور رحمانیان، کارشناس ارشد اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی باحضور سرپرست شرکت  و جمعی از  مسئولین ادارات مالی و بازرگانی و کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان و  کارگزاران توزیع و فروش نهاده های کشاورزی در بخش های خصوصی،  اتحادیه تعاونی های تولید و روستایی استان گلستان در روز  سه شنبه5/4/97 در سالن  قدس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان برگزارشد.

ابتدا سرپرست شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  ضمن خوش آمد گویی به حاضرین، با اشاره به موفقیت های کسب شده  این شرکت در فروش 142000 تن انواع  کودهای  شیمیایی ( رتبه دوم کشور)، 6000 تن انواع کود های غیر یارانه یی در سال گذشته که به  پشتوانه  سیستم  در سطح ملی و استانی  به شایستگی تمام  صورت گرفته است از تلاش و کوشش  کلیه همکاران عزیز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران تقدیر و تشکر نمود،  و ادامه تصریح کرد: بی شک مهم ترین سرمایه در عصر جدید (موسوم به عصر اطلاعات) چابک سازی، کلید موفقیت کار و سرعت برآورده شدن نیازهای مشتری است برای سرعت در پاسخ گویی و ارضا ی نیاز مشتری  باید، شکل کاملا جدیدی تعرف نمود که از مهم ترین  آن ها همگام با تکنولوژی، سرعت بخشیدن به خدمات ارائه شده است در این مهم رویکرد  باید رویکرد و نگرش جدیدی  از فراگیری  مسائل  آموزشی  در برنامه کاری  قرار گیرد.  و در ادامه خواستار انسجام و همگرایی و تعامل بیشتر کارگزاران در توزیع کودهای غیر یارانه و فروش وکالتی ماشین ها و ادوات کشاورزی شد که نهایتا منجر به افرایش بهره وری آن ها خواهد شد و از آن ها خواست تا با جدیت کار کنند و موانع را از سر راه بردارند و بیش از پیش خدمتگزار جامعه کشاورزی باشند.

در ادامه اساتید اداره امور مالیاتی، مطالب و نقطه نظرات خود را در عرصه قوانین و مقرات مالیاتی به  سمع و نظر عزیزان ارائه دادند و کارگزاران نیز با پیشنهادات سازنده به بیان مسائل و مشکلا ت موجود خود در عرصه  قوانین و ارزش افزوده  مالیاتی پرداختند و  در یک پنل تخصصی و پرسش و پاسخ در یک محیطی دوستانه و تبادل نظر و ارائه راهکارهای اصلاحی توسط اساتید اداره کل امور مالیاتی استان به سوالات کارگزاران پاسخ داده شد.

در ادامه پیرامون مهم ترین موضوعات مرتبط باکارگاه آموزشی، بحث و تبادل و نظر شد و موارد ذیل مورد تاکید قرار گرفت:

1-کلیه کارگزاران حقیقی و حقوقی باید  اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت فصلی و الکترونیکی به سامانه مالیاتی تسلیم نمایند و در زمان ارسال گزارش شماره قرارداد ، ملبغ خرید، حق الزحمه و فروش مدنظر قرار گیرد.

2- در ماده101 قانون مالیات مستقیم مبلغی براساس بودجه سنواتی تعیین می شود این مبلغ در سال جاری بالغ بر21 میلیون و 600 هزار  تومان اعلام گردید.  تا سقف این مبلغ   اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف هستند و بالاتر از این مبلغ  اشخاص حقیقی  مشمول  پرداخت مالیات می باشند ولی  اشخاص  حقوقی مشمول تخفیف این قانون نبوده و باید مالیات را  پرداخت کنند.

3- در آیین نامه تغییر دفاتر  مالیات، اشخاص حقوقی باید دفاتر مالی خود را قبل از سال جدید پلمپ کنند  یعنی دفاتری که فعالیت کاری آن ها ثبت شده است و لی اشخاص حقیقی که فروش آن ها بالای 3 میلیارد تومان است مشمول این قانون می باشند.

4- اشخاص حقیقی  فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی  سالیانه خود را حداکثر تا  خرداد ماه سال جدید از طریق سیستم الکترونیکی سامانه  مالیاتی تسلیم نمایند و این مورد برای اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه می باشد.

5- در ماده 147 قانون  مالیات مسقیم ذکر شده که کلیه خریدها باید از طریق سیستم بانکی انجام شود.

6- در ماده 148 قانون مالیات مستقیم ذکر شده که اشخاص حقیق و حقوقی باید هزینه  قابل قبول  سالیانه خود را  در قالب الحاقیه به سامانه الکترونیکی  مالیاتی گزار ش دهند تا هزینه های آن ها از درآمدها کم شود  تا از مبلغ مالیات سالیانه آن ها کاسته شود.

7- براساس ماده84 قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی و حقیقی باید هر ماه لیست نیرو های تحت پوشش خود را  از طریق سیستم  الکترونیکی  به  سامانه امور مالیاتی گزارش دهند.

8- براساس ماده 169 قانون مالیات مستقیم، کارگزاران که به عنوان آخرین  زنجیره حلقه توزیع  هستند مشمول معافیت  مالیات خواهند بود منتهی مقرر شد  نمونه یی از قرارداد کارگزاران یا پروند  عملکردی آن ها در یک جلسه و ِیژه با حضور کارشناسان امور مالیاتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا طی تنظیم صورتجلسه از ضرر و زیان کارگزاران جلوگیری گردد.

9-   مقرر شد رئیس اداری و مالی شرکت پی گیری نماید در صورت امکان جهت سهولت کاری کارگزاران ثبت اظهار نامه  مالیاتی آن ها به سامانه الکترونیکی مالیاتی لینک گردد تا حصول نتیجه، کارگزاران باید طبق روال از طریق سامانه نرم افزاری مالیاتی اقدام نمایند.

.

.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید