بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان از آزمایشگاه خاک موسسه تحقیقات برنج کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از بازدید آزمایشگاه خاک و آب موسسه تحقیقات برنج کشور و روئیت از پتانسیل های موجود در این آزمایشگاه مجهز خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید